• Luchtfoto gespiegeld
 • Opfokstallen voorkant
 • Paarden in de wei
 • Merries met veulens in de wei

  Disclaimer

  Tot standkoming

  De informatie op www.luimstra.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra en Paardenfok- en Handelsstal Luimstra. De uitvoering van en het onderhoud aan www.luimstra.nl wordt gedaan door Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra en Paardenfok- en Handelsstal Luimstra. Luimstra besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.luimstra.nl

  Aansprakelijkheid
  Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra en Paardenfok- en Handelsstal Luimstra kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.luimstra.nl 

  Links
  Het is mogelijk dat via de internetsite van www.luimstra.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra en Paardenfok- en Handelsstal Luimstra kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

  Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.luimstra.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra en Paardenfok- en Handelsstal Luimstra, haar klanten of eventuele licentiegevers.
  Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra en Paardenfok- en Handelsstal Luimstra, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.